Rider management (ověření telefonního čísla + hromadné akce smlouvy)

Ověření telefonního čísla (Phone number validation) V minulosti mohli pracovníci a manažeři zadávat do pole telefonního čísla, co chtěli, pokud to bylo číslo (ano, dokonce 1234567). Nedávno jsme integrovali otevřenou knihovnu Google (libphonenumber) pro analýzu, ověření a formátování mezinárodních telefonních čísel. Od této chvíle tedy ověřujeme, že pracovníci a manažeři zadávají platná telefonní čísla ve … Continued

Compliance: Rider performance (Výkonnost kurýra)

Hlavní body: Aktualizace názvu: Dodržování kurýra => Výkon kurýra (Rider Compliance = Rider Performance) Vytvářejte, upravujte a deaktivujte pravidla (Create, Edit and Deactivate Rules) Vytvářejte a upravujte dodržování předpisů (Create and Edit Compliance Actions) Důkazy o porušení předpisů + Podrobnosti o porušení předpisů (Compliance Evidence + Compliance Violation Details) Aktualizace karty Výkonnost (Performance Tab Updates) … Continued

Správa smluv v Roosteru

Zadání nového kurýra nebo změny do Roosteru: V Roosteru se nyní nezadává pouze den nástupu (Start Date), ale i čas nástupu (Start Time). Do Start Time je třeba vyplnit hned, jakmile chcete, aby byl kurýr „viditelný“ (zmizí „čárky“ a naskočí údaje o kurýrovi) a je možné mu nastavit „Starting Points“. Toto v praxi znamená, že … Continued