Compliance: Rider performance (Výkonnost kurýra)
Zpět na výpis novinek

Hlavní body:

 1. Aktualizace názvu: Dodržování kurýra => Výkon kurýra (Rider Compliance = Rider Performance)

 2. Vytvářejte, upravujte a deaktivujte pravidla (Create, Edit and Deactivate Rules)

 3. Vytvářejte a upravujte dodržování předpisů (Create and Edit Compliance Actions)

 4. Důkazy o porušení předpisů + Podrobnosti o porušení předpisů (Compliance Evidence + Compliance Violation Details)

 5. Aktualizace karty Výkonnost (Performance Tab Updates)

 6. Hromadná změna u porušení předpisů: Zrušení pozastavení (Compliance Bulk Action: Lift Suspensions)

 7. Oznámení o porušení předpisů uložena v doručené poště Roadrunner (Compliance Notifications stored in RR inbox)

 8. Povolit nastavení prvního bodování v Rooster FE (Allow setup of first scoring in Rooster FE)

1. Aktualizace názvu: Dodržování kurýra => Výkon kurýra (Rider Compliance = Rider Performance)

Vzhledem k širšímu rozsahu služeb poskytovaných týmem (Rider Scoring, Rider Stats, Compliance a další v budoucnu) jsme změnili název našeho týmu z Rider Compliance na Rider Performance!

2. Vytvářejte, upravujte a deaktivujte pravidla dodržování předpisů (Compliance Rules)

Manažeři nyní mohou vytvářet, upravovat a deaktivovat pravidla na řídicím panelu porušení předpisů (Compliance Dashboard) v Rooster. Dříve byla pravidla na řídicím panelu „Pouze pro zobrazení” (View only) a jakékoli změny bylo možné provést až na žádost zemí prostřednictvím vývojového týmu.

V současné době jsou typy porušení, které lze vytvořit, upravit a deaktivovat, následující:

 • Pravidla hotovostního limitu (Cash Limit Rules)

 • Pravidla ICE (Fake GPS, No GPS, Waiting at Drop-off)

 • Pravidla míry přijetí (Acceptance Rules)

 • Pravidla zrušené objednávky (Cancelled Order Rules)

Pokaždé, když je pravidlo vytvořeno nebo upraveno, posuvník se aktualizuje s ID uživatele managera, který upravuje / vytváří pravidlo a časové razítko.

3. Vytvářejte a upravujte následky při porušení předpisů (Create and Edit Compliance Actions)

Manažeři mohou také upravovat a vytvářet nové následky pro porušení předpisů (Compliance Actions), ale nelze smazat /deaktivovat. Dříve bylo v posuvníku Akce (Action slider) upravitelný pouze text oznámení.

Podobně jako v pravidlech, u každého vytvoření nebo úpravy se posuvník aktualizuje s ID managera, který akci upravuje / vytváří, a s příslušným časovým razítkem.

4. Důkazy o porušení předpisů + Podrobnosti o porušení předpisů (Compliance Violiation Details + Compliance Evidence)

Manažeři mohou zobrazit další podrobnosti o každém porušení pravidel kliknutím na ikonu

na pravé straně tabulky a otevřením posuvníku Podrobnosti o porušení (Violation Details).

Informace zobrazené v posuvníku Podrobnosti (Details), které lze použít k vyšetřování porušení “Důkazy o porušení předpisů” (Compliance Evidence), jsou:

Časová osa (Timeline)
 • Vytvořeno (Created) – kdy došlo k porušení

 • Oznámení odesláno (Notification sent) – kdy byla odeslána zpráva s oznámením

 • Pozastaveno (Suspended) – kdy byl kurýr pozastaven

 • Zrušeno (Lifted) – kdy kurýr vrátil peníze po pozastavení NEBO kdy manažer zrušil pozastavení

 • Čas skončil (Time Ended) – kdy uplynula doba pozastavení

Zrušené objednávky (Cancelled Orders)

 • ID objednávek považovaných za zrušené kvůli porušení kurýra

5. Karta Výkonnost: Oznámení o pozastavení (Performance Tab: Suspension Notice)

Kurýři nyní mohou vidět svůj stav pozastavení kvůli porušení předpisů. Oznámení o pozastavení se zobrazuje v záložkách RR Aktuální hodnocení i Aktuální skupina, což znamená, že kurýr je aktuálně pozastaven a prozatím nemůže pracovat.

U pozastavení hotovostního limitu (Cash Limit Suspensions): text oznámení s důvodem pozastavení (odeslaný kurýrovi prostřednictvím oznámení push) se zobrazí v oznamovacím poli.

U pozastavení bezhotovostního limitu (Non-Cash Limit Suspensions): v oznamovacím poli se zobrazí datum a čas, kdy bude pozastavení ukončeno, a text oznámení s důvodem pozastavení (zaslaný kurýrovi prostřednictvím push oznámení).

6. Hromadná změna u porušení předpisů: Zrušeno pozastavení (Compliance Bulk Action: Lift Suspensions)

Manažeři mohou pozastavení kurýrů zrušit prostřednictvím nahrání souboru CSV pod tlačítkem Hromadná změna (Bulk Actions) na kartě Porušení (Violations tab).

Tato funkce má sloužit v případě nouze, jakým je například výpadek služby peněženky v zemi, kdy se zůstatky v peněžence kurýrů po poukázání hotovosti neaktualizují. Je to také pro případy, kdy kurýr musí být odstraněn nebo zrušen z pozastavení.

7. Oznámení o porušení předpisů uložená v doručené poště Roadrunner (Compliance Notifications stored in Roadrunner inbox)

Notifikace jsou nyní uložené v doručené poště Roadrunneru, v záložce NOTIFIKACE. Dříve byla oznámení zasílána pouze jako push a zmizela poté, co kurýr push zavřel.

8. Povolit nastavení prvního bodování v Rooster FE (Allow setup of first scoring in Rooster FE)

Dříve, když bylo spuštěno město, byla první skupina vytvořena ručně operačním týmem. S touto novou funkcí lze povolit první skupinu a bodování prostřednictvím uživatelského rozhraní v části Rooster City Settings: Scoring.

Oba City Scoring Settings i Scoring Rules se konfigurují pod tlačítkem „Edit City Scoring Settings “.

Skupiny lze nyní definovat pomocí aktualizovaného uživatelského rozhraní (UI).