Rider management (ověření telefonního čísla + hromadné akce smlouvy)
Zpět na výpis novinek

Ověření telefonního čísla (Phone number validation)

V minulosti mohli pracovníci a manažeři zadávat do pole telefonního čísla, co chtěli, pokud to bylo číslo (ano, dokonce 1234567).

Nedávno jsme integrovali otevřenou knihovnu Google (libphonenumber) pro analýzu, ověření a formátování mezinárodních telefonních čísel. Od této chvíle tedy ověřujeme, že pracovníci a manažeři zadávají platná telefonní čísla ve formátu příslušné země. Dále ověřujeme, že pro různé účty nejsou zadána duplicitní čísla.

Umožňujeme vám přijímat všechna platná telefonní čísla z jakékoli země nebo přijímat pouze platná telefonní čísla z vaší země.

Hromadné akce: smlouvy (Bulk Actions: contracts)

Nyní můžete u svých pracovníků (workforce) provést další dvě hromadné akce (bulk actions) – hromadná migrace kontraktů (mass migrate contracts) a hromadné ukončení kontraktů kurýrů (mass terminate contracts).

Kromě těchto dvou akcí je nyní možné před použitím jakékoli akce zobrazit náhled segmentu. V druhém kroku jsme přidali odkaz ke stažení souboru CSV dle zvolených kritérií. Náhled výsledného výběru je k dispozici pro všechny hromadné akce (bulk actions).

CSV ke stažení zde