Správa smluv v Roosteru
Zpět na výpis novinek

Zadání nového kurýra nebo změny do Roosteru:

V Roosteru se nyní nezadává pouze den nástupu (Start Date), ale i čas nástupu (Start Time). Do Start Time je třeba vyplnit hned, jakmile chcete, aby byl kurýr „viditelný“ (zmizí „čárky“ a naskočí údaje o kurýrovi) a je možné mu nastavit „Starting Points“. Toto v praxi znamená, že pokud zadáváte kurýra v 9:00 hod. a zadáte Start Time na 10:00 hod., bude kurýr v systému viditelný až v 10:00 hod. a Starting Points u tohoto kurýra bude možné nastavit až po 10:00 hod. Pokud tedy chcete, aby kurýr začal v 10:00 hod., nastavte Start Time na dřívější čas tak, abyste mohli nastavit Starting Points s předstihem.

Ukončení smlouvy (termination contract)

Novinka, která umožňuje ukončení smlouvy

Edit contract: použijeme v případě, kdy chce smlouvu ukončit k určitému datu (např.: chceme, aby smlouva byla ukončena ke konci měsíce)

Terminate contract: použijeme v případě, kdy chceme smlouvu ukončit okamžitě

Potvrzení ukončení smlouvy (Termination confirmation)

Při potvrzení ukončení smlouvy můžete vybrat typ ukončení (Termination type – předvýběr „voluntary“ – dobrovolný) a důvod ukončení smlouvy (Termination reason), zde je více možností. Vyplňování důvodu ukončení smlouvy Vám umožní držet přehled, proč jste jakou smlouvu vypověděli z jakého důvodu i pro případ, že by se zaměstnanec chtěl vrátit.

Důvod ukončení smlouvy (Termination reason)