Pro výkon práce kurýra je nutné být registrovaný/á u veterinární správy jako dopravce živočišných produktů.

Co budete k založení potřebovat:

  • kopie aktuálního výpisu živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku
  • kolek v hodnotě 500 Kč

Postup registrace:

  • stáhněte si formulář, který najdete na stránkách: https://www.svscr.cz/formulare-kestazeni/cinnosti-registrace-schvaleni-povoleni2/ (Jedná se o dokument s názvem: Živočišné produkty – žádost o registraci dopravce, obchodníka, zprostředkovatele)
  • vyplňte formulář – zaškrtněte „Dopravce živočišných produktů“ a druh dopravy „Silniční“, následně vyplňte Vaše údaje (název společnosti/jméno a příjmení, sídlo apod.)
  • poté formulář doneste na pobočku veterinární správy, případně zašlete poštou/přes datovou schránku. Seznam poboček včetně adres a datových schránek nejdete zde:
    https://www.svscr.cz/prehled-datovych-schranek/